LICH HĐND&UBND 05/11 ĐEN 11/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  05/11/2018 đến 11/11/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
05/11
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Họp khối dân vận xã Đ/c Ngoai; Xa Cách Hêng; Thành viên khối dân vận Hội trường UBND xã  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
06/11
 
Sáng Tập huấn, lập danh sách tăng giảm về đối tượng tham gia BHYT Đ/c Thăng Đ/c Phúc BHXH huyện  
Chiều Kiểm tra tiến độ thực hiện các sáng kiến cộng đồng do Plan hỗ trợ Đ/c Xa Cách Đ/c Duy 05 thôn dự án  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
07/11
Sáng 08h00 Khám sơ tuyển NVQS  năm 2019 Đ/c Xa Cách HĐNVQS xã Trạm y tế  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
08/11
Sáng Giới thiệu chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn Đ/c Thăng Đ/c Phúc; theo GM Thôn Prăng Xy  
Chiều Làm việc chuyên môn        
         
         
Thứ 6
09/11
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
Chủ nhật
11/11
  Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Theo GM Thôn Trung Phước  
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  05  tháng  11   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời