LICH HĐND&UBND 05/10/2020 ĐEN 09/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  05/10/2020 đến 09/10/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
05/10
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 10/2020 Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; Thăng Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tham gia học tập đối tượng 3 cho cán bộ cấp xã(20 ngày) Đ/c Xa Cách   Trường Chính trị Lê Duẫn  
Giải quyết đơn kiến nghị về quỹ đất xây dựng trụ sở công an xã Đ/c Hòa Đ/c Văn phòng; đ/c La Hai;
Công an xã; BCĐ thôn;
Hộ ông Ăm Báp
Thôn Proi Xy  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; Thăng Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
06/10
 
 
Sáng 07h30’ Dự hội nghị xây dựng xã hội học tập, thực hiện phong trào học tập suốt đời Đ/c Thăng HT trường TH&THCS A Dơi Trụ sở UBND huyện  
Giải quyết đơn kiến nghị về quỹ đất xây dựng trụ sở công an xã Đ/c Hòa Đ/c Văn phòng; đ/c La Hai;
Công an xã; BCĐ thôn;
Hộ ông Ăm Báp
Thôn Proi Xy  
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Thứ 4
07/10
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng   Phòng làm việc  
07h30’ Tập huấn về công tác CCHC(02 ngày, 07-08/10/2020) Đ/c Hòa;   KS. Hữu Nghị, TP. Đông Hà  
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
Thứ 5
08/10
Sáng Dự công bố mở rộng quy hoạch xây dựng của đoàn KTQP337 Đ/c Thăng   Hội trường UBND huyện  
07h30’ Tập huấn về công tác CCHC(02 ngày, 07-08/10/2020) Đ/c Hòa;   KS. Hữu Nghị, TP. Đông Hà  
Chiều Dự gặp mặt, chia tay giáo viên  nhận và chuyển công tác Đ/c Thăng   Trường TH&THCS A Dơi  
Thứ 6
09/10
Sáng 08h00’Tham gia hội nghị triển khai hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020: Đ/c Ngoai; Hòa; Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  05  tháng  10   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời