LICH HĐND&UBND 04/5/2020 ĐEN 08/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  04/5/2020 đến 08/5/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
04/5
 
Sáng Kiểm tra tình hình học sinh đi học trở lại sau dịch covid-19 Đ/c Hêng;Thăng Thành viên BCĐ xã Các trường trên địa bàn  
Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
05/5
 
Sáng Họp HĐTĐKT xã xét khen thưởng trong CCHC giai đoạn 2011-2020 Đ/c Xa Cách; Hêng Thành viên HĐ Hội trường UBND xã  
Bố trí, sắp xếp lại Bộ phận TN&TKQ Một cửa Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Thành viên Một cửa Phòng làm việc  
Chiều 14h00’ Làm việc với BTC Huyện ủy về Nhân sự đại hội Đ/c Ngoai; Nam; Xa Cách   BTC huyện ủy  
Thứ 4
06/5
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Họp BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết 42 Đ/c Xa Cách   Trụ sở UBND huyện
Rà soát hồ sơ, bằng cấp CBCC xã Đ/c Xa Cách; Hòa Đ/c Duy Phòng làm việc  
 
Thứ 5
07/5
Sáng Họp BCĐ Rà soát theo NQ42 của tỉnh Đ/c Xa Cách Thành viên BCĐ xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ 6
08/5
 
Sáng 07h30’Tập huấn triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO(01 ngày) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Làm việc chuyên môn      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy    
Làm việc chuyên môn        
 
 
A Dơi, ngày  04  tháng  5   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời