LICH HĐND&UBND 04/3 ĐEN 08/3/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  04/3/2019 đến 08/3/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
04/3
 
Sáng  
Chào cờ đầu tháng 3/2019
Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân        
Chiều  
Họp giao ban tuần
Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Hoàn thiện hồ sơ Hội nghị CBCC 2019 Đ/c Hêng; Hòa Đ/c Duy Phòng làm việc  
Thứ 3
05/3
 
Sáng Triển khai ký cam kết, giao nhiệm vụ cho các thôn thực hiện phát triển KTXH năm 2019 Đ/c Xa Cách MT&các đoàn thể Hội trường UBND xã  
Chỉ đạo công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ thanh tra của Bộ LĐTB&XH Đ/c Thăng Đ/c Phúc Phòng làm việc  
Tham gia tập huấn Điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Từ ngày 05-09/3/2019 Đ/c Hòa Đ/c Duy; Hiếu; Thành và Mia Hội trường Chi cục thống kê huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
06/3
Sáng 07h30’ Họp ký cam kết thực hiện nhiệm vụ nam 2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Huyện ủy  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
07/3
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Dự khai mạc triển lãm ảnh Brũ Vân kiều, Pa Cô Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Đ/c Dũng NVH truyền thống Brũ VK, Pa Cô huyện  
Thứ 6
08/3
 
Sáng 08h00’ Tọa đàm HLHPN xã Đ/c Xa Cách; Hêng; Thăng   Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  04 tháng  3  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời