LICH HĐND&UBND 04/11/2019 ĐEN 08/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  04/11/2019 đến 08/11/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
04/11
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
13h30’Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước CHXHCNVN Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Hêng; Dũng; Tháo; Dưng Hội trường UBND huyện  
Thứ 3
05/11
 
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra về công tác Quản lý văn hóa Đ/c Ngoai; Xa Cách; Thăng Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể liên quan Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Dự hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c Xa Cách Đ/c Đàn Phó BCHQS xã BCHQS huyện  
Làm việc với đoàn kiểm tra về rà soát thôn bản xây dựng Chương trình NTM Đ/c Ngoai; Hòa Thành viên BCĐ; BQL Chương trình NTM xã Hội trường UBND xã  
Thứ 4
06/11
 
Sáng Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp, bồi thường nhà nước Đ/c Xa Cách   KS. Sài Gòn  
08h00’ Làm việc với Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Trị về vốn đầu tư trung hạn Đ/c Ngoai; Hòa Thành viên BCĐ; BQL Chương trình NTM xã UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
07/11
 
Sáng Giải quyết với các hộ dân liên quan đến quỹ đất làm nghĩa địa Đ/c Xa Cách;
Hòa
Đ/c Thành và các ban ngành, đoàn thể có liên quan Hội trường UBND xã  
Chiều  
Làm việc chuyên môn
       
Thứ 6
08/11
 
Sáng 08h00 Tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết ở KDC Đ/c Ngoai; Xa Cách Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể; theo GM Nhà cộng đồng thôn Prin Thành  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  04  tháng  11  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời