LICH HĐND&UBND 03/12 ĐEN 07/12/2018

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  03/12/2018 đến 07/12/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
03/12
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 12 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả các CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tổ chức Hội nghị đánh giá chính quyền năm 2018 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả các CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Hướng dẫn cập nhật phần mềm đánh giá CBCC xã Đ/c Hòa Tất cả các CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Họp đánh giá, phân loại đối với công chức xã Đ/c Xa Cách;
Hòa; Thăng
Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
16h00 Chia tay Đ/c Hậu – Chánh thanh tra huyện về hưu theo chế độ Đ/c Hòa Theo GM Thanh tra huyện  
Thứ 3
04/12
 
Sáng Họp Khối UB để kiểm điểm công chức Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Đ/c Duy và Công chức liên quan Phòng làm việc  
Họp đánh giá cán bộ xã cuối năm 2018 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả các CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm 2018 và tiến hành đăng ký giao ước thi đua năm 2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả các CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 4
05/12
Sáng Họp giao ban CTV dự án Nghèo cùng cực – Dự án Plan hỗ trợ Đ/c Xa Cách BHĐ; CTV dự án Phòng làm việc  
Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng Hội khuyến học Đ/c Thăng   Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
06/12
Sáng Họp khối thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký giao ước thi đua năm 2019 Khối trưởng; khối phó Lãnh đạo và công chức chuyên môn các xã Vùng Lìa Hội trường UBND xã A Dơi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
07/12
 
Sáng Tiếp nhận hồ sơ đề xuất khen thưởng cuối năm 2018 Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Nghiệm thu công trình sửa chữa nhà cộng đồng thôn Pa Roi Đ/c Xa Cách Theo GM Thôn Pa Roi  
Chiều Dự lớp Tập huấn kỹ thuật bón phân cho Lúa Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND xã  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  03  tháng  12   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời