LICH HĐND&UBND 03/02/2020 ĐEN 07/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  03/02/2020 đến 07/02/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
03/02
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chào cờ tháng 02/2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Chiều 13h30’ Họp bàn kế hoạch chống virus corona Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Giao ban tuần Đ/c Ngoai; 02 PCT Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
04/02
 
Sáng 08h00’ Họp triển khai kế hoạch phòng chống virus corona Đ/c Ngoai; Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể, trạm y tế Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
         
Thứ 4
05/02
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều        
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
06/02
Sáng Làm việc chuyên môn        
Họp BCH Công đoàn mở rộng chuẩn bị cho Hội nghị CBCC năm 2020 Đ/c Hêng Các thành viên; đoàn viên Hội trường UBND xã  
Chiều 13h30’ Họp ban đại diện NHCS huyện Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1, UBND huyện  
Thứ 6
07/02
 
Sáng Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng bệnh khảm lá virut hại Cây Sắn Đ/c Hòa Đ/c Mia và các ban ngành, đoàn thể có liên quan Phòng làm việc  
Dự họp triển khai kế hoạch công tác thống kê năm 2020   Đ/c Duy, Hiếu và Giang Hội trường Chi cục thống kê huyện  
Chiều Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  03  tháng  02   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 
 

Thông báo
GIấy mời