LICH HĐND&UBND 02/3/2020 ĐEN 06/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  02/3/2020 đến 06/3/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
02/3
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 3/2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Toàn thể CBCC xã Hội trường UBND xã  
11h00 Viếng đám tang của đ/c Pả Cư – nguyên CT. UBND xã Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Toàn thể CBCC xã Nhà riêng  
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Thành viên BCH Hội trường UBND xã  
Thứ 3
03/3
 
Sáng Thăm Đồn biên phòng Ba Tầng nhân ngày 03/3 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng   Đồn biên phòng Ba Tầng  
08h30’ Làm việc với đoàn kiểm tra huyện về tình hình phòng dịch covid - 19 Đ/c Ngoai; Xa Cách Thành viên BCĐ xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc với hộ hưởng lợi được hỗ trợ nhà HCTĐ Đ/c Thăng Đ/c Moam; Thành và hộ hưởng lợi Hội trường UBND xã  
Thứ 4
04/3
 
Sáng 0800’ Họp BCĐ xã hội học tập Đ/c Thăng Thành viên BCĐ Hội trường UBND xã  
Chiều Khảo sát địa điểm đạt loa phát thanh Đ/c Xa Cách Đ/c Thái; TV Khảo sát Các thôn
Họp HĐTĐKT xét thi đua trong công tác Bầu cử trưởng thôn, bàn kế hoạch tổng kết Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Đ/c Duy Phòng làm việc  
 
Thứ 5
05/3
Sáng Triển khai học tập chuyên đề năm 2020 Đ/c Ngoai; Nam Theo GM Hội trường UBND xã  
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
06/3
 
Sáng Họp tiểu ban văn kiện Đại hội đảng Đ/c Ngoai; Nam; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Dự tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ Đ/c Ngoai; Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  02 tháng  3   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời