LICH HĐND&UBND 02/12/2019 ĐEN 07/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  02/12/2019 đến 07/12/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
02/12
 
Sáng Chào cờ đầu tháng tháng 12/2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tiếp xúc cử tri với ĐB. HĐND huyện trước kỳ họp thứ 13 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Dự kỷ niệm 30 năm ngày thành lập HCCBVN Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 3
03/12
 
Sáng Họp BCH hội khuyến học xã Đ/c Thăng Các thành viên Hội trường UBND xã  
Phối hợp, chỉ đạo giải quyết các vụ việc gây rối ANTT Đ/c Hòa CA xã; Đồn Lìa Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
04/12
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
05/12
Sáng  Dự hội thảo về xây dựng chương trình NTM đối với thôn, bản ĐBKK Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Duy; Mia và đại diện 06 thôn, bản KS. Khánh Phương  
Tham gia giao lưu văn hóa Việt Lào(05/12 đến 08/12) Đ/c Hêng   Tỉnh Nghệ An  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
06/12
 
Sáng Họp đánh giá CQCS năm 2019;        
Chiều Hội ý BCH mở rộng để chuẩn bị làm việc với đoàn công huyện Đ/c Ngoai; Xa Cách Các Đ/c ĐUV Phòng Đảng ủy  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Thứ 7
07/12
  08h00’Làm việc với đoàn công tác huyện “Ngày thứ 7 tình nguyện” về kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội và rà soát các cam kết Đ/c Ngoai; Xa Cách Các đ/c trong BCH Đảng bộ xã; VP. Đảng ủy xã; Hội trường UBND xã  
 
 
A Dơi, ngày  02  tháng  12   năm 2019
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời