LICH HĐND&UBND 02/01 ĐEN 05/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  02/01/2019 đến 05/01/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019  
Thứ 2
31/12
 
Sáng Nghỉ Tết dương lịch 2019        
Nghỉ Tết dương lịch 2019        
Chiều Nghỉ Tết dương lịch 2019        
Thứ 3
01/01
 
Sáng Nghỉ Tết dương lịch 2019        
Nghỉ Tết dương lịch 2019        
Chiều Nghỉ Tết dương lịch 2019        
Thứ 4
02/01
Sáng Hội ý đầu năm 2019; nghe báo cáo tình hình trực Tết dương lịch        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
03/01
Sáng Giải quyết vướng mắc giữa ông Pả Tiếp với phần đất bàn giao làm trường Mầm non A Dơi Cô Đ/c Xa Cách; Thăng Đ/c Mia; Thành Tại thôn A Dơi Cô  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động HMTN Đ/c Thăng Đ/c Lập Phòng VHTT huyện  
Thứ 6
04/01
 
Sáng Triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị TW8, khóa XII Đ/c Ngoai; Nam; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Họp TT. HĐND xã bàn kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8 Đ/c Ngoai; Hêng Đ/c Duy Phòng làm việc  
Chiều Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho giao ban cụm quý 4 năm 2018 Đ/c Xa Cách CA; XĐ; VP Phòng làm việc  
Triển khai công tác xây dựng kế hoạch; chương trình hành động năm 2019 Đ/c Xa Cách; Hòa Các ban ngành chuyên môn Hội trường UBND xã  
Thứ 7
05/01
Sáng Chỉ đạo bộ phận kế toán hoàn thành báo cáo thu chi ngân sách năm 2018; dự toán thu chi năm 2019 Đ/c Hòa Đ/c Hà; Để Phòng làm việc  
  Làm việc chuyên môn        
  Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  22  tháng  01   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời