LICH HĐND&UBND 01/7/2019 ĐEN 05/7/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  01/7/2019 đến 05/7/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
01/7
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 7/2019 Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Lảm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Thứ 3
02/7
 
Sáng Tham gia học tập QLNN ngạch chuyên viên
(Cả tuần)
Đ/c Hêng; Hòa; Thăng   Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  
Dự công bố Quyết định thanh tra Đ/c Thăng   Trường TH&THCS A Dơi  
Chiều Dự công bố Quyết định thanh tra tài chính xã Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 4
03/7
 
Sáng Làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh(Từ ngày 02-4/7 – cả ngày) Đ/c Xa Cách Đ/c Hà Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn
 
       
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
04/7
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị sơ kết ATGT huyện Đ/c Xa Cách; VP; Kế toán Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Hoàn thiện văn bản kỳ họp thứ 9, HĐND xã, khóa XI   Đ/c Duy Phòng làm việc  
Thứ 6
05/7
 
Sáng 07h30’Dự họp UBND huyện mở rộng Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Hoàn thiện văn bản kỳ họp thứ 9, HĐND xã, khóa XI   Đ/c Duy Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  01 tháng  7   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời