LICH HĐND&UBND 01/6/2020 ĐEN 05/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  01/6/2020 đến 05/6/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
01/6
 
Sáng Trao quà Quốc tế thiếu nhi(01/6) cho con em CĐCS xã Đ/c Hêng; Hòa; Thăng ĐVCĐ; Phối hợp với Plan Hội trường UBND xã  
Cấp phát tiền hỗ trợ cho người có công, BTXH, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh covid-19(01/6-02/6/2020) Đ/c Xa Cách BCĐ chi trả chế độ xã Trụ sở UBND xã  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
02/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Cấp phát tiền hỗ trợ do dịch bệnh covid-19(01/6-02/6/2020) Đ/c Xa Cách BCĐ chi trả chế độ xã Trụ sở UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
03/6
 
Sáng Họp BCĐ rà soát và chi trả tiền hỗ trợ dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách; Hòa
Thăng
Mặt trận và Các thành viên Hội trường UBND xã Đ/c Phúc chuẩn bị tài liệu
Tiến hành kiểm tra, nghiệm thu đường nội thôn A Dơi Đớ Đ/c Xa Cách Theo GM Thực địa  
Chiều Tiếp nhận và cấp phát quà dụng cụ phòng chống dịch covid-19 do Plan hỗ trợ Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Phòng làm việc
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
04/6
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
05/6
 
Sáng 08h00’ Tổ chức Lễ mừng thọ cho Người cao tuổi xã Đ/c Xa Cách; Thăng CT. HNCT xã; theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Làm việc với đoàn kiểm tra huyện về công tác chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách; Hêng; Hòa; Thăng Đ/c Dũng; thành viên BCĐ rà soát và chi trả tiền hỗ trợ xã Hội trường UBND xã MT và đ/c Phúc chuẩn bị nội dung
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
 
A Dơi, ngày  01  tháng  6   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời