LICH HDND 29/5 ĐEN 02/6/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  29/5/2017 đến 02/6/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
29/5
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần        
Thứ 3
30/5
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Giải quyết chế độ chính sách ông Hồ Văn Chiến Đ/c Hêng Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 4
31/5
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn
 
       
 
Thứ 5
01/6
 
Sáng Tổ chức quốc tế thiếu nhi(01/6) Đ/c Ngoai Thành phần theo KH Trường TH&THCS A Dơi và các thôn  
Làm việc với đoàn kinh tế 337 Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
02/6
 
Sáng Làm việc với Sở ngoại vụ về dân xâm cư Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã Đ/c Lan Anh; Toàn tham mưu
Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
           
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  29  tháng  5  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời