LICH HDND 27/3 ĐEN 31/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  27/3/2017 đến 31/3/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
27/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Ngoai Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
28/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
29/3
Sáng          
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
30/3
 
Sáng          
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
31/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  27  tháng  3  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời