LICH HDND 27/2 ĐEN 03/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  27/02/2017 đến 03/3/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
27/02
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Dự tọa đàm ngày thầy thuốc Việt Nam(27/2) Đ/c Ngoai Theo GM Trạm y tế xã  
Chiều Họp giao tuần – tổ chức chia tay đ/c Hằng chuyển công tác Đ/c Ngoai Tất cả cán bộ, công chức; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
28/02
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
01/3
Sáng Tham gia lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt Đ/c Ngoai Thường vụ Đảng ủy Hội trường UBND huyện  
Làm việc với đoàn kiểm tra huyện về tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2017 Đ/c Hêng Đại diện Đảng ủy; HĐND; UBND và các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã Hoản
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
02/3
 
Sáng Dự tọa đàm ngày biên phòng(03/3) Đ/c Ngoai Theo GM Đồn Ba Tầng  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
03/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  27  tháng  02  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời