LICH HDND 20-24/2/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  20/02/2017 đến 24/02/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
20/02
 
Sáng Làm việc với Huyện đoàn về nhân sự BCH Đoàn xã, NK 2017-2022 Đ/c Ngoai Đảng ủy xã; Đoàn TN Phòng Đảng ủy xã  
Họp giao ban đầu năm Đ/c Ngoai Tất cả cán bộ, công chức; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017 Đ/c Ngoai 02 PCT.UB; Công đoàn cơ sở Hội trường UBND xã  
Thứ 3
21/02
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hêng      
Thứ 4
22/02
Sáng Dự Hội nghị triển khai Luật năm 2017 Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
23/02
 
Sáng Giao ban Ban điều hành Plan Đ/c Hêng Các BDA xã;  thành viên BĐH; TNV các thôn Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
24/02
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  20  tháng  02  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời