LICH HDND 15/5 ĐEN 19/5/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  15/5/2017 đến 19/5/2017
-------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
15/5
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã  
Thứ 3
16/5
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
17/5
Sáng 07h30’ Giải quyết ĐGHC giữa A Dơi - Xy Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND huyện  
Chiều   Làm việc chuyên môn
 
       
 
Thứ 5
18/5
 
Sáng Họp mở rộng bàn phương án chuyển đổi cây Sắn không hiệu quả Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc với UBKT huyện ủy Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã  
Thứ 6
19/5
 
Sáng Dự lễ ra mắt đón nhận xã NTM Đ/c Ngoai   UBND xã Tân Long  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  15  tháng  5  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời