LICH HĐND 14/8 ĐEN 18/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  14/8/2017 đến 19/8/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14/8
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Tham gia học tập Cao cấp chính trị Đ/c Ngoai   TP. Đà Nẵng  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Hêng Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
15/8
 
Sáng Hoàn thiện chứng từ kỳ họp thứ 4, HĐND xã Đ/c Hêng Đ/c Duy Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
16/8
Sáng Gặp mặt lớp Nông học Đ/c Hêng   Trung tâm BDCT huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
17/8
 
Sáng Họp BCH hội khuyến học xã Đ/c Hêng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
18/8
 
Sáng Làm việc với các ban, thông qua dự kiến chương trình kỳ họp bất thường Đ/c Hêng 02 ban HĐND xã; Đ/c Duy Phòng làm việc  
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Thứ 6
19/8
 
Cả ngày Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chủ chốt xã Đ/c Hêng Cán bộ chủ chốt xã Trung tâm y tế huyện H.Hóa  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  14  tháng  8  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời