LICH HDND 13-17/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  13/3/2017 đến 17/3/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Ngoai Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
14/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
15/3
Sáng Làm việc với kế toán về kinh phí TCXT; tiếp công dân của TT. HĐND xã Đ/c Hêng Đ/c Hà Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
16/3
 
Sáng Tiếp nhận quà của Chùa Sơn Thành Đ/c Ngoai Hội NCT xã Trụ sở UBND xã  
Giải quyết việc tranh chấp đường lô tại thôn Tân Hải; Đơn của ông Pả Lam Đ/c Hêng Theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Thành tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
17/3
 
Sáng Giao ban cụm 5 về ANTT; ATLC; SSCĐ quý I/2017 Đ/c Ngoai Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  13  tháng  3  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời