LICH HĐND 06/8 ĐEN 11/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  06/8/2017 đến 11/8/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
CN
06/8
Cả ngày Diễn tập Kế hoạch B
(Phiên trù bị)
Đ/c Ngoai Thành viên BCĐ, và các tiểu ban Hội trường UBND xã  
Thứ 2
07/8
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Diễn tập Kế hoạch B
(Phiên trù bị)
Đ/c Ngoai Thành viên BCĐ, và các tiểu ban Hội trường UBND xã  
Thứ 3
08/8
 
Sáng Diễn tập Kế hoạch B (Phiên chính thức) Đ/c Ngoai Thành viên BCĐ, và các tiểu ban Hội trường Đồn BP Ba Tầng  
Chiều Diễn tập Kế hoạch B (Phiên chính thức) Đ/c Ngoai Thành viên BCĐ, và các tiểu ban Hội trường Đồn BP Ba Tầng  
Thứ 4
09/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
10/8
 
Sáng Dự tổng kết công tác diễn tập Đ/c Ngoai Theo GM UBND xã Hướng Phùng  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
11/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  06  tháng  8  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời