LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN 02/10/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  28/9/2015 đến 02/10/2015
--------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
28/9
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách Bộ phận Một cửa    
Kiểm trả tình hình xây dựng nhà ở có công Đ/c Thăng Đ/c Phúc; Cường Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
29/9
Sáng Làm việc với đ/c Hồ Văn Toàn – Nguyên CT. UBND xã Đ/c Xa Cách Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể có liên quan Hội trường UBND xã VP. Lập biên bản bàn giao
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
30/9
Sáng Làm việc với ban QL đầu tư và xây dựng Đ/c Xa Cách Các hộ dân theo thông báo UBND xã A Dơi  
Dự lễ ra mắt xã đạt chuẩn NTM Đ/c Ngoai   UBND xã Tân Hợp  
Kiểm tra, rà soát nhà ở tạm bờ; hộ nghèo, cận nghèo Đ/c Thăng Thành phần đoàn Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
01/10
Sáng Giao ban cụm tuyến ATLC-SSCĐ quý III-2015 Đ/c Xa Cách Đại diện Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMT; CA và BCHQS xã Hội trường Đồn biên phòng Ba Tầng  
Kiểm tra, rà soát nhà ở tạm bờ; hộ nghèo, cận nghèo Đ/c Thăng Thành phần đoàn Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
02/10
Sáng Dự kỷ niệm 70 ngày thành lập ngành TNMT huyện Đ/c Xa Cách 02 Công chức địa chính KS Thái Ninh  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  28  tháng  9  năm 2015
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời