LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 26-30/10/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  26/10/2015 đến 30/10/2015
--------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
26/10
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng      
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp bàn kế hoạch san lấp đường liên thôn Đ/c Thăng Các hộ chủ xe vận tải; trưởng các thôn có liên quan Hội trường UBND xã  
Thứ 3
27/10
Sáng - 07h30: Dự chấm điểm các danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1  
Tập huấn nghiệp vụ QLNN về CCHC
(05 ngày từ 27-31/10/2015)
Đ/c Thăng đ/c Hiếu; Tháo KS. Khánh Phương  
Họp giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Chiến Đ/c Thăng VHXH; TP-HT; CA và theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Phúc chuẩn bị nội dung làm việc, lập biên bản cuộc họp
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
28/10
Sáng Dự hội nghị tập huấn triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT Đ/c Thăng VHXH; TP-HT; CA và 05 đ/c trưởng thôn Hội trường UBND huyện  
Giao ban khối mặt trận cụm quý 3/2015 Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã MT xã A Dơi đăng cai
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
29/10
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
30/10
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 

Thông báo
GIấy mời