LICH CONG TAC TU NGAY 25-03/5/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  25/4/2016 đến 03/5/2016
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú  
  Sáng Trực tiếp công dân          
Thứ 2
25/4
 
 
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách Đại diện Đảng ủy; TT.HĐND; UBND; MT và các ban ngành, đoàn thể Hội trường UBND xã    
Thứ 3
26/4
Sáng Họp giao ban mở rộng Công an; xã đội Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã    
Chiều Làm việc chuyên môn          
Thứ 4
27/4
 
Sáng Tập huấn nghiệp vụ công tác Bầu cử Đ/c Xa Cách UBBC; Tổ giúp việc; Ban, tổ bầu cử Hội trường UBND xã    
Chỉ đạo việc lập và công bố danh sách người ứng cử ĐBHĐND xã Đ/c Xa Cách Thành viên UBBC xã Phòng làm việc Đ/c Duy hướng dẫn  
Chiều Làm việc chuyên môn          
 
Thứ 5
28/4
 
 
Sáng Làm việc với BHXH tỉnh Đ/c Thăng Theo GM   Đ/c Phúc tham mưu  
Chiều Họp BCH hội khuyến học xã Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã    
Thứ 6
29/4
 
Sáng Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, yêu nước năm 2015 Đ/c Xa Cách Đ/c Tháo; Đ/c Duy Hội trường UBND huyện    
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc    
Thứ 7
30/4
  Nghỉ lễ 30/4; 01/5          
CN
01/5
  Nghỉ lễ 30/4; 01/5          
Thứ 2
(02/5)
  Nghỉ bù lễ 30/4; 01/5          
Thứ 3
(03/5)
  Nghỉ bù lễ 30/4; 01/5          
 
A Dơi, ngày  25  tháng  4  năm 2016
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời