LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 23-27/11/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  23/11/2015 đến 27/11/2015
--------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
  Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách      
Thứ 2
23/11
 
Họp giao ban dự án Trẻ em gái và trẻ em gái khuyết tật Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Tiếp xúc cử tri với ĐBHĐND tỉnh Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã MT&HĐND xã p/hợp chủ trì
Thứ 3
24/11
Sáng Dự hội nghị triển khai luật – đợt 2 Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Hằng tham mưu
Chiều 14h 30’ Dự họp bàn về sàn giao dịch việc làm lần thứ 2 Đ/c Thăng Đ/c Phúc Hội trường UBND huyện  
Thứ 4
25/11
Sáng Sinh hoạt chi bộ - đánh giá chất giá chất lượng đảng viên Đ/c Thăng ĐV trong chi bộ Thôn Pa Roi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
26/11
Sáng Đăng ký làm việc với nhà máy tinh bột sắn Đ/c Thăng Đ/c Hiếu Nhà máy sắn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Thăng      
Thứ 6
27/11
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  23  tháng  11  năm 2015
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời