LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 21-26/9/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  21/9/2015 đến 26/9/2015
--------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
21/9
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng Bộ phận Một cửa    
Họp BDA Trung Thu Đ/c Thăng Các thành viên trong BDA Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
22/9
Sáng Làm việc với Ban dự án Y Tế Hà Lan –Việt Nam xã Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Họp ban chỉ đạo các thôn triển khai thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg Đ/c Thăng Đ/c Thành ĐC; Hòa và các ban ngành, đoàn thể có liên quan Hội trường UBND xã  
Thứ 4
23/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
24/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
           
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
25/9
Sáng Họp BDA Nước sạch vệ sinh môi trường Đ/c Thăng Các thành viên trong BDA Hội trường UBND xã  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Thứ 7
26/9
Đúng 07h30’ Tổ chức chương trình “Vui tết Trung Thu năm 2015” Đ/c Xa Cách Theo GM Trường PTCS A Dơi và 03 điểm Trường MN A Dơi  
 
 
A Dơi, ngày  21  tháng  9  năm 2015
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời