LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 18-22/01/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  18/01/2016 đến 22/01/2016
--------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú  
  Sáng Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách Đảng ủy; HĐND-UBND-UBMT và các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã    
Thứ 2
18/01
 
 
Chiều 16h00’Gặp mặt 02 cán bộ KCT thuộc Đảng ủy nhận công tác Đ/c Xa Cách Đảng ủy; HĐND-UBND-UBMT và các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã    
Thứ 3
19/01
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách        
Chiều Làm việc chuyên môn          
Thứ 4
20/01
Sáng Tham gia kiểm tra VSATTP trên địa bàn xã
Từ ngày 20-21/01/2016
Đ/c Thăng Các thành viên Các thôn    
Chiều Làm việc chuyên môn          
 
Thứ 5
21/01
Sáng Giao ban 06 tháng đầu năm 2016 – dự án Plan Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Phòng họp số 1 – UB huyện    
Chiều Làm việc chuyên môn          
Thứ 6
22/01
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách        
Nghiệm thu phiếu điều tra hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2015 Đ/c Thăng Thành viên BCĐ Hội trường UBND xã    
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc    
 
A Dơi, ngày  18  tháng  01  năm 2016
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời