LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 14-18/9/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  14/5/2018 đến 18/5/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14/5
 
Sáng Dự đại hội Công đoàn tỉnh(02 ngày) Đ/c Hêng   KS. ĐT Sơn  
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách;
Hêng
Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc với Phóng viên báo Quảng trị Đ/c Thăng   Phòng làm việc  
Thứ 3
15/5
 
Sáng Kiểm tra tiến độ xây dựng, giám sát thi công tuyến đường Trung Phước Đ/c Hòa Đ/c Thành; MT&các ban ngành liên quan Trung Phước  
08h30’ Họp giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn A Dơi Đớ Đ/c Hòa Đ/c Thành; tổ hòa giải thôn; Các hộ tranh chấp Hội trường UBND xã Đ/c Thành tham mưu
Chiều Giám sát tiến độ thi công đường Trung Phước Đ/c Hòa Đ/c Thành; BGS cộng đồng Thôn Trung Phước  
Họp bàn tổ chức Chương trình Quốc tế thiếu nhi(01/6) Đ/c Xa Cách Công đoàn; HKH; BĐH dự án Plan xã Phòng làm việc  
Thứ 4
16/5
Sáng Giới thiệu về dự án Nghèo cùng cực(Lớp thứ 1) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; CTV; Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Giới thiệu về dự án Nghèo cùng cực(Lớp thứ 2) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; CTV; Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc với các trường về công tác chuẩn bị tổng kết; Nghỉ Hè Đ/c Thăng; Hêng Đ/c Hiếu Phòng làm việc  
 
Thứ 5
17/5
Sáng 08 giờ 00’ Làm việc với Ban VHXH của HĐND tỉnh Đ/c Thăng; Hêng Ban KTXH xã; Trạm y tế; VP. HĐND xã Trạm y tế xã Trạm y tế tham mưu
 
Giới thiệu về dự án Nghèo cùng cực(Lớp thứ 3) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; CTV; Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Họp bàn tổ chức Hội trại 02 thế hệ Đ/c Thăng; HCCB; Đoàn TN; Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 6
18/5
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp bàn kế hoạch tổ chức sơ kết 10 năm ngày Biên phòng toàn dân Đ/c Xa Cách;
Hêng
Đại diện Đảng ủy; TT.HĐND&UBND; Các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                               A Dơi, ngày  14  tháng  5   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời