LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 14-18/12/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  14/12/2015 đến 18/12/2015
--------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
  Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng      
Thứ 2
14/12
 
Họp nghị quyết Đ/c Xa Cách Theo GM Huyện ủy  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
15/12
Sáng Họp giao ban mở rộng cuối năm Đ/c Xa Cách TT. Đảng ủy; HĐND-UBND-UBMTTQVN xã và các ban ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
16/12
Sáng Họp mở rộng của UBND huyện Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
17/12
Sáng Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo đa chiều Đ/c Duy Theo GM KS. Khánh Phương  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
18/12
Sáng Dự tổ chức lễ giáng sinh tại điểm nhóm tin lành thôn Xa Doan cũ Đ/c Thăng Các thành phần có liên quan Thôn Xa Doan  
Trực tiếp công dân Đ/c Thăng      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  14  tháng  12  năm 2015
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời