LICH CONG TAC TU NGAY 11-18/4/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  11/4/2016 đến 18/4/2016
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
  Sáng Tập huấn nghiệp vụ công tác Bầu cử Đ/c Thăng   LĐLĐ huyện  
Thứ 2
11/4
 
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử QH và HĐND các cấp Đ/c Xa Cách Ban bầu cử, Tổ bầu cử; các cơ quan, đơn vị, Trưởng các thôn Hội trường UBND xã  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách Đảng ủy; HĐND-UBND-UBMT và các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
12/4
Sáng  08h00: Dự hội nghị triển khai công tác CSSK nhân dân. Đ/c Thăng   Hội trường UBND huyện  
Chỉ đạo công tác niêm yết danh sách cử tri Đ/c Xa Cách Các thành viên UBBC xã Các tổ bầu cử  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
13/4
 
Sáng Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri Đ/c Xa Cách UBBC xã Các khu vực bỏ phiếu  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
14/4
 
 
Sáng Dự hội nghị hiệp thương lần 3 Đ/c Xa Cách Đảng ủy, TT. HĐND, UBBC xã và Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
15/4
 
Sáng Dự đại hội HCTĐ xã Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Hội trường UBND huyện  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Thứ 2
18/4
  Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL        
 
 
 
A Dơi, ngày  04  tháng  4  năm 2016
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời