LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 09-13/11/2015

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  09/11/2015 đến 13/11/2015
--------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
  Sáng 07h30’ Dự hội nghị triển khai phổ biến pháp luật Đ/c Xa Cách Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMT và 02 tư pháp Hội trường UBND huyện  
Thứ 2
09/11
 
Trực tiếp công dân Đ/c Thăng      
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
10/11
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
11/11
Sáng Họp BCĐ, BQL Chương trình NTM Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Tập huấn kỹ năng quản lý, điều hành TTHTCĐ Đ/c Xa Cách đ/c Hồng – HT Trường PTCS Trường TH Số 1 Khe Sanh  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
12/11
Sáng Dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Nông nghiệp và PTNT Đ/c Xa Cách Đ/c Hòa Nhà hàng Bảo Cường  
Dự lễ công nhận danh hiệu LVH thôn Trung Phước Đ/c Thăng Theo GM Thôn Trung Phước  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
13/11
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  09  tháng  11  năm 2015
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời