LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 07-11/12/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  07/12/2015 đến 11/12/2015
--------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
  Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng      
Thứ 2
07/12
 
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
08/12
Sáng Nghiệm thu công trình giếng khoan và cấp phát nông cụ sản xuất theo nguồn vốn 755 Đ/c Thăng Theo GM Gia đình các hộ Đ/c Hòa; Thành tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
09/12
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
10/12
Sáng Họp xét nhu cầu hỗ trợ gạo cứu hộ trong dịp tết nguyên đán Bính Thân và kỳ giáp hạt năm 2016 Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Cường tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
11/12
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  07  tháng  12  năm 2015
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời