LICH CONG TAC TU 23/4 ĐẾN 01/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  23/4/2018 đến 01/5/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
23/4
 
Sáng Dự khai mạc công tác huấn luyện dân quân năm nhất cụm 4 Đ/c Xa Cách Đ/c Bình; Dân quân UBND xã A Túc  
Trực tiếp công dân        
Chiều Hội ý tổ giúp việc bầu cử trưởng thôn, bình xét thi đua khen thưởng Đ/c Xa Cách; Hòa Đ/c Duy Phòng làm việc  
  14h00’ Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch tháng hành động vì ATTP năm 2018 Đ/c Thăng Trạm y tế xã Hội trường UBND huyện  
Thứ 3
24/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc BCH Đồn biên phòng Ba Tầng Đ/c Xa Cách   Đồn biên phòng Ba Tầng  
Chiều Làm việc chuyên môn        
  Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
25/4
Sáng Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương        
Chiều Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương        
 
Thứ 5
26/4
Sáng Họp mở rộng về phát triển KTXH; QPAN năm 2018 Đ/c Xa Cách Đ/c Nam Huyện ủy  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
27/4
 
Sáng Làm việc với đoàn giám sát HĐND huyện Đ/c Xa Cách;
Hêng
Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
28/4 đến 01/5   Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5        
 
 
 
A Dơi, ngày  23  tháng  4   năm 2018
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời