LICH CONG TAC TU 16/4 ĐẾN 20/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  16/4/2018 đến 20/4/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
16/4
 
Sáng Khảo sát bàn giao mặt bằng tuyến đường Prăng Xy – Trung Phước Đ/c Xa Cách Đ/c Thành Thôn Trung Phước  
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách; Hêng Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
17/4
 
Sáng Khảo sát quỹ đất xây dựng 03 phòng học Mầm non Pa Roi Đ/c Thăng Đ/c Thành Trường Mầm non Pa Roi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Tối Họp BCĐ thôn Xa Doan Đ/c Thăng
Hêng
Thành viên BCĐ 25 xã; Thôn Xa Doan  
Thứ 4
18/4
Sáng Dự Khai mạc giải bóng Chuyền nữ ĐHTDTT tỉnh Đ/c Thăng; Hêng; Theo GM Nhà thi đấu huyện H. Hóa  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
19/4
Sáng Chỉ đạo công tác khảo sát, thăm hộ gia đình – Dự án Nghèo cùng cực Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; CTV Phòng làm việc  
Chỉ đạo công tác Bầu thôn Đ/c Hòa;
Hêng
Các thành viên tổ giúp việc xã Các tổ bầu cử  
Chiều Tổ chức Hội thảo Tham vấn cộng đồng thôn về phát triển kinh tế cộng đồng dựa vào nội lực Đ/c Xa Cách;
Hêng
Đ/c Duy; theo GM và BPT các thôn Hội trường UBND xã  
Thứ 6
20/4
 
Sáng 08h00’Dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2017 Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND huyện  
Họp xét điều chỉnh phụ cấp; chuyển ngạch cho CBCC; CBKCT cấp xã Đ/c Xa Cách;
Hêng
Hội đồng xét duyệt xã Hội trường UBND xã  
Kiểm tra tình hình nhà ở đối tượng chính sách Đ/c Thăng Đ/c Phúc Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
 
A Dơi, ngày  16  tháng  4   năm 2018
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời