LICH CONG TAC TU 09/4 ĐẾN 13/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  09/4/2018 đến 13/4/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
09/4
 
Sáng Họp triển khai kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền Nam các thôn chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Khe Sanh và Bầu cử trưởng thôn NK 2018-2020 Đ/c Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể; BCĐ các thôn Hội trường UBND xã  
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách; Hêng Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
10/4
 
Sáng Làm việc với Công an huyện Hướng Hóa Đ/c Xa Cách      
Dự Bế mạc giải bóng Chuyền nữ CBCNVC huyện Đ/c Xa Cách; Hêng; Hòa Theo GM Nhà thi đấu huyện H. Hóa  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự chia tay đ/c Sơn – Đồn phó về hưu Đ/c Thăng Theo GM Hội trường Đồn Ba Tầng  
Thứ 4
11/4
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với đoàn kiểm tra Sở, Phòng Nội vụ Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
12/5
Sáng Dự tập huấn Luật Đ/c Thăng Theo GM Hội trường A Túc  
Triển khai nhiệm vụ phối hợp công tác đối với CTV Dự án Nghèo cùng cực Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
13/4
 
Sáng Khai mạc giải bóng chuyền Nam các thôn Đ/c Xa Cách; Hêng; Theo GM Thôn Prăng Xy  
Tham vấn cộng đồng thôn về phát triển kinh tế cộng đồng dựa vào nội lực Đ/c Xa Cách Đ/c Duy và các thành viên theo lịch Các thôn  
07H30’ Dự hội thảo trồng cây chanh leo Đ/c Hòa Đ/c Mia Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
 
A Dơi, ngày  09  tháng  4   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời