LICH CONG TAC TU 02/4 ĐẾN 06/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  02/4/2018 đến 06/4/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
02/4
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 4/2018        
Phối hợp làm việc cùng đoàn khảo sát Plan Đ/c Xa Cách Đ/c Duy và CTV Các thôn  
Chiều Giao ban cụm tuyến ATLC Đ/c Xa Cách; Hêng Theo GM Đồn BP Ba Tầng  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
03/4
 
Sáng Làm việc với Phóng viên đài TH huyện Đ/c Thăng; Hêng Đ/c Thái VHTT Các thôn  
         
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Thứ 4
04/4
Sáng Đăng ký làm việc với Phòng Nội vụ Đ/c Xa Cách   Phòng Nội vụ  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
05/5
Sáng Làm việc chuyên môn        
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
06/4
 
Sáng Họp BCH Đảng ủy xã Đ/c Xa Cách; Hêng;   Phòng Đảng ủy xã  
Dự tấp huấn sinh kế sáng kiến cộng đồng dựa vào nội lực thuộc dự án Plan Đ/c Xa Cách; Hêng Đ/c Duy Hội trường UBND xã và Thực tế tại thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
 
A Dơi, ngày  02  tháng  4   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời