LICH CONG TAC CUA UBND XA A DOI

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  02/11/2015 đến 06/11/2015
--------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    Dự hội nghị tổng kết pháp lệnh công an xã Đ/c Xa Cách Trưởng công an xã KS Đông trường sơn  
Thứ 2
02/11
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng      
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự hội nghị tập huấn về vẽ sơ đồ ĐGHC cấp xã Đ/c Thăng Mặt trận; Địa chính; trưởng các thôn Hội trường UBND huyện  
Thứ 3
03/11
Sáng Họp giao ban mở rộng tháng 11 Đ/c Xa Cách Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMT xã; các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị Hội trường UBND xã VP lập biên bản cuộc họp
Chiều Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đ/c Xa Cách Các thành viên HĐNVQS xã Hội trường UBND xã Xã đội tham mưu
Thứ 4
04/11
Sáng Họp các thôn, triển khai thực hiện QĐ755 Đ/c Thăng đ/c Thành Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30’ Dự hội nghị phòng chống, mua bán, tàng trữ vật liệu pháo nổ trong dịp Tết Bính Thân 2016 Đ/c Xa Cách Đ/c Lập – Trưởng công an xã Hội trường UBND huyện  
 
Thứ 5
05/11
Sáng Họp BDA Nuôi bò sinh kế thuộc dự án Plan Đ/c Thăng Nhân viên Plan; Các thành viên; 22 hộ hưởng lợi Hội trường UBND xã  
Chiều Họp BDA Y tế Hà Lan – Việt Nam Đ/c Thăng Các thành viên trong BDA Hội trường UBND xã  
Thứ 6
06/11
Sáng Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Đ/c Thăng Đ/c Tháo - tư pháp hộ tịch KS. Khánh phương  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
    Làm việc với đoàn kiểm tra công tác văn hóa Đ/c Thăng Theo KH Hội trường UBND xã
 
 
A Dơi, ngày  02  tháng  11  năm 2015
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời