LICH CONG TAC CUA UBND 13 ĐEN 18/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  13/11/2017 đến 17/11/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13/11
 
Sáng Làm việc với Phòng Dân tộc về mô hình sinh kế cộng đồng Đ/c Xa Cách Thành viên BĐH xã Phòng làm việc và thực tế tại mô hình  
Dự ngày hội đoàn kết ở KDC điểm tại thôn A Dơi Cô Đ/c Thăng Theo GM Thôn A Dơi Cô  
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần; Họp BCĐ rà soát, điều tra hộ nghèo Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
14/11
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với 02 trường về kế hoạch tổ chức 20/11 Đ/c Thăng Lãnh đạo 02 trường Phòng làm việc  
Thứ 4
15/11
Sáng          
Chiều          
 
Thứ 5
16/11
Sáng Tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo VN Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc với các hộ gia đình Tảo hôn Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
17/11
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo VN Đ/c Xa Cách Theo GM Trường TH&THCS A Dơi  
Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Thứ 7
18/11
 
  Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo VN Đ/c Thăng   Trường PTDT Nội trú huyện  
 
                                                                    
                                                                         A Dơi, ngày  13  tháng  11  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời