LICH CONG TÁC 22-26/8/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  22/8/2016 đến 26/8/2016
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    Dự chia tay đ/c Đồn phó chuyển công tác Đ/c Xa Cách Theo GM Đồn biên phòng Ba Tầng  
Thứ 2
22/8
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách      
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC, cán bộ KCT cấp xã Hội trường UBND xã  
    Làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp Hướng Hóa Đ/c Xa Cách Đ/c Thành NH­­0 NN huyện  
Thứ 3
23/8
 
Sáng Tiếp và làm việc với đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm từ Nghệ An Đ/c Hòa đ/c Mia Hội trường UBND xã; Thực địa tại vườn bời lời ông Côn Nghĩa
Chiều Chỉ đạo công tác chuẩn bị Công nhận LVH thôn Phong Hải Đ/c Thăng Đ/c Thái Phong Hải  
Thứ 4
24/8
 
Sáng 07h30’ Phối hợp kiểm tra ĐGHC Đ/c Hòa Đ/c Thành UBND xã Hướng Lộc  
Làm việc với Tổ chuyên viên liên hợp 2 tỉnh Qtrị - Savannakhet Đ/c Xa Cách Đảng ủy; HĐND-UBND-UBMT và các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã; Thực địa tại thôn A Dơi Đớ Hằng; Lan Anh tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
25/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30’ Phối hợp kiểm tra ĐGHC Đ/c Xa Cách Đ/c Thành UBND xã A Túc  
Thứ 6
26/8
 
Sáng 07h30’ Phối hợp kiểm tra ĐGHC Đ/c Xa Cách Đ/c Thành Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân Đ/c Hòa      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                    
                                                                           A Dơi, ngày  22  tháng  8  năm 2016
Người lập
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời