LICH CONG TÁC 15-19/8/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  15/8/2016 đến 19/8/2016
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
15/8
 
Sáng Họp ban chỉ đạo XMC và tình hình đầu năm học mới Đ/c Thăng Các thành viên BCĐ Hội trường Trường PTCS A Dơi  
Họp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư chương trình 135 và vốn theo QĐ755 Đ/c Xa Cách Đ/c Thành; các thành viên BQL xã; các trưởng thôn Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân Đ/c Hòa      
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC, cán bộ KCT cấp xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
16/8
 
Sáng Kiểm tra xác nhận giấy CNHN, CN Đ/c Thăng đ/c Phúc Phòng làm việc  
Chiều Làm việc với doanh nghiệp Hoàng Phi Đ/c Xa Cách   Phòng Làm việc  
Chỉ đạo công tác chuẩn bị phát động LVH thôn Phong Hải Đ/c Thăng Đ/c Thái Phong Hải  
Thứ 4
17/8
 
Sáng Tiếp xúc cử tri theo lịch(17-18/8/2016) Đ/c Xa Cách Đ/c Thăng, Hòa    
Chiều 13h30: Họp Ban chỉ đạo kiểm kê rừng và công tác bảo vệ rừng Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1 huyện  
 
Thứ 5
18/8
 
Sáng Kiểm tra hồ sơ BTXH Đ/c Thăng đ/c Phúc Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
19/8
 
Sáng Dự hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016 Đ/c Thăng   Hội trường UBND huyện  
Họp giao ban dự án Plan Đ/c Xa Cách Các thành viên BĐH; BDA; Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân Đ/c Hòa      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                     

Thông báo
GIấy mời