LICH CONG TÁC 03-07/10/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  03/10/2016 đến 07/10/2016
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    Kiểm tra tình hình sử dụng tài sản ở thôn Đ/c Hòa Các thành viên trong đoàn Các thôn  
Thứ 2
03/10
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC, cán bộ KCT cấp xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
04/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp CĐCS Qúy III/2016 Đ/c Thăng Tất cả đoàn viên công đoàn Hội trường UBND xã  
Thứ 4
05/10
Sáng 07h30’ Kiểm tra, cắm mốc ĐGHC Đ/c Xa Cách Đ/c Thành; Đ/c Mia UBND xã Hướng Lộc  
Chiều Kiểm tra, cắm mốc ĐGHC Đ/c Xa Cách Đ/c Thành; Đ/c Mia    
 
Thứ 5
06/10
 
Sáng Kiểm tra, cắm mốc ĐGHC Đ/c Xa Cách Đ/c Thành; Đ/c Mia UBND xã A Dơi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra, cắm mốc ĐGHC Đ/c Xa Cách Đ/c Thành; Đ/c Mia    
Thứ 6
07/10
 
Sáng Làm việc với Thanh tra sở tài chính Đ/c Xa Cách Đ/c Hà Phòng họp số 1 – UBND huyện Đ/c Hà chuẩn bị báo cáo gửi huyện trước 04/10
Chiều Làm việc chuyên môn        
Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Thứ 7
08/10
  Dự kỷ niệm thành lập trường Nội trú tỉnh Đ/c Xa Cách   TX Quảng Trị  
 
                                                                    
                                                                         A Dơi, ngày  03  tháng  10  năm 2016
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời