LICH HĐND&UBND 18/3 ĐEN 22/3/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  18/3/2019 đến 22/3/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18/3
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Hội ý BCĐ tổng điều tra Dân số và nhà ở xã, chuẩn bị cho lễ ra quân ngày 01/4 năm 2019 Đ/c Hòa Các ĐTV Hội trường UBND xã  
Chiều  
Họp giao ban tuần
Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
         
Thứ 3
19/3
 
Sáng Dự hội nghị tổng kết ANTT trên địa bàn huyện năm 2018, kế hoạch năm 2019 Đ/c Xa Cách Đ/c Tháo Hội trường CA huyện  
Chiều Chỉ đạo việc khẩn trương cấp thẻ BHYT cho nhân dân Đ/c Thăng Đ/c Phúc; Thái Phòng làm việc  
Thứ 4
20/3
Sáng Đăng ký làm việc với BHXH huyện Đ/c Thăng Đ/c Phúc BHXH huyện  
Chỉ đạo, kiểm tra tình hình cháy cao su Tân Hải Đ/c Hòa Đ/c Mia Thôn Tân Hải  
Chiều Hưởng ứng “Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 Đ/c Thăng Đ/c Thái UBND xã  
 
Thứ 5
21/3
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30’ Làm việc với BTV huyện Hướng Hóa về tình hình KTXH quý 1/2019 và thực hiện NQ 09 của HĐND huyện Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 6
22/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  18  tháng  3  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời