Lễ khai thác mở miệng cao su năm 2012 trên địa bàn xã A Dơi

Đến dự buổi lễ có Lãnh đạo Ban dự án trồng cây cao su Tiểu điền tỉnh Quảng Trị, TT. UBND huyện Hướng Hóa; các phòng ban chuyên môn thuộc huyện ; lãnh đạo các xã thuộc khu vực Lìa và các doanh nghiệp đến dự và chúc mừng.

Xã A Dơi huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ khai thác mở miệng cây cao su trên địa bàn

Thông báo
GIấy mời