Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

GIAO BAN CỤM 5 VE ATLC QUÝ 3 NĂM 2019  

Đ/c Nguyễn Văn Tân - Đồn trường đồn biên phòng Ba Tầng, Cụm phó chủ trì hội nghị

Ngày 16/10/2019, Đ/c Nguyễn Văn Tân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Tầng, phó cụm 5(Gồm 02 xã A Dơi, Ba Tầng và Đồn biên phòng), chủ trì hội nghị giao ban. Dự Hội nghị có các đ/c trong BCH Đồn Biên...

GIAO BAN CỤM 5 VE ATLC QUÝ 3 NĂM 2019  

Đ/c Nguyễn Văn Tân - Đồn trường đồn biên phòng Ba Tầng, Cụm phó chủ trì hội nghị

Ngày 16/10/2019, Đ/c Nguyễn Văn Tân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Tầng, phó cụm 5(Gồm 02 xã A Dơi, Ba Tầng và Đồn biên phòng), chủ trì hội nghị giao ban. Dự Hội nghị có các đ/c trong BCH Đồn Biên...

 

Giải quyết đất đai liên quan đến trạm KS biên phòng Pa roi tai xã A Dơi

Người dân thôn Pa Roi sinh sống gần trạm kiểm soát biên phòng Pa Roi

Cần có giải pháp giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai kéo dài qua nhiều năm giữa đất trạm kiểm soát biên phòng Pa roi; đất xã Xy với đất đai xã A Dơi đang quản lý. Nhằm đảm bảo đất sản xuất cho...

LỄ CÚNG RỪNG MIẾU

RUNG MIEU

Cầu cho dân bản luôn khõe mạnh
Cầu cho dân bản luôn no ấm
Cầu cho mùa màng bội thu
Cầu cho vật nuôi trong nhà đừng dịch bệnh.

 

Nhân dân Phong Hải làm đường chuẩn bị đón nhận LVH

SUA DUONG THON

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ một phần kinh phí của Tổ chức Plan. Thôn Phong Hải, xã A Dơi đang khẩn trương chuẩn bị đón nhận danh hiệu LVH-GĐVH năm 2016

 

KE HOACH BAU CU TRUONG THON

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2020 là lần thứ IV xã A Dơi tổ chức bầu cử cho cấp thôn đúng quy trình và từng bước đổi mới nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền thôn ngày càng vững mạnh. Đồng thời...

KE HOACH SAP NHAP THON

Sáp nhập thôn để làm giảm số lượng và tạo ra hệ thống thôn ổn định, đồng nhất, có quy mô dân số hợp lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền thôn, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất...

 
 
Thông báo
GIấy mời