Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

TXCT VỚI ĐOÀN ĐB. QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

Đ/c Hoàng Đức Thắng - UVBTVTU -Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình về các dự án Luật trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị do đ/c Hoàng Đức Thắng - UVBTVTU -Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; đ/c Hà Sỹ Đồng, TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và các đồng chí...

 

Giải quyết đất đai liên quan đến trạm KS biên phòng Pa roi tai xã A Dơi

Người dân thôn Pa Roi sinh sống gần trạm kiểm soát biên phòng Pa Roi

Cần có giải pháp giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai kéo dài qua nhiều năm giữa đất trạm kiểm soát biên phòng Pa roi; đất xã Xy với đất đai xã A Dơi đang quản lý. Nhằm đảm bảo đất sản xuất cho...

LỄ CÚNG RỪNG MIẾU

RUNG MIEU

Cầu cho dân bản luôn khõe mạnh
Cầu cho dân bản luôn no ấm
Cầu cho mùa màng bội thu
Cầu cho vật nuôi trong nhà đừng dịch bệnh.

 

Nhân dân Phong Hải làm đường chuẩn bị đón nhận LVH

SUA DUONG THON

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ một phần kinh phí của Tổ chức Plan. Thôn Phong Hải, xã A Dơi đang khẩn trương chuẩn bị đón nhận danh hiệu LVH-GĐVH năm 2016

 

KE HOACH BAU CU TRUONG THON

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2020 là lần thứ IV xã A Dơi tổ chức bầu cử cho cấp thôn đúng quy trình và từng bước đổi mới nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền thôn ngày càng vững mạnh. Đồng thời...

KE HOACH SAP NHAP THON

Sáp nhập thôn để làm giảm số lượng và tạo ra hệ thống thôn ổn định, đồng nhất, có quy mô dân số hợp lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền thôn, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất...

 
 
Thông báo
GIấy mời